SLOVENSKÝ VČELÁR

SLOVENSKÉ VČELÁRSTVO

Zrodením  sa Československej republiky, keď sa aj Slováci vymanili z maďarského otroctva, nastalo opravdu slovenské včelárstvo. Slováci síce včelárili vždy, včelárili veľmi dávno a včelárili aj za zlopovestného maďarského panstva, ale stírňalo sa ono v pojem včelárstva uhorského, maďarského. V úradných správach vždy bola reč len o maďarskom včelárstve, ako čo by v byvalom Uhorsku […]

VČELÁRSKE PUBLIKÁCIE

VČELÁRSKE PUBLIKÁCIE

Počiatky včelárstva na území Slovenska siahajú hlboko do antických čias a sú úzko späté s našimi predkami, Slovanmi. Prvú zmienku o včelárení, výrobe medu a medoviny na našom území zaznamenal už grécky diplomat a historik Priscus, ktorý v roku 448 ako posol východorímskeho cisára Theodósia navštívil dvor hunského vládcu Attilu. Miestne obyvateľstvo ho pohostilo neznámym […]

PRODUKTY VČIEL

PRODUKTY VČIEL

Poznáme včelie produkty? Včela medonosná produkuje včelí med, obnôžkový a plástový peľ, propolis, materskú kašičku, vosk, včelí jed. MED Sladká hmota prírodného charakteru, ktorú včely medonosné vytvárajú z nektáru alebo medovice,  obohacujú výlučkami svojich žliaz, zahusťujú a uskladňujú v plástoch MED je požívatina vhodná na ľuský konzum bez ďalšieho technologického spracovania a patrí medzi funkčné […]

VČELÁRSTVO

VČELY A ICH SVET

Včelárstvo je chov včiel a získavanie ich produktov. V tradičnom spôsobe života dedinského obyvateľstva malo včelárstvo charakter doplnkového zamestnania, neskôr záujmovej činnosti. Chov domestifikovaných včiel nadviazal na staršie zamestnanie – brtníctvo. Včelárstvo sa už v 11.– 12. storočí stalo súčasťou poddanského hospodárstva. Svedčia o tom historické údaje o odovzdávaní medu a vosku poddaných zemepánom. Oba […]

VČELY

VČELY A ICH SVET

Včela je studenokrvný užitočný hmyz. Včely, ktoré spolu v jednom úle prebývajú tvoria čeľaď. V čeľadi sú trojaké včely a síce: matka (kráľovná), trubci (trúdi) a robotnice (robotné včely). Robotníce su tie včely, ktoré od jara do jesene ustavične z úľa vyletujú a do neho vletujú; sú malé a žihadlom píchať môžu. Ony znášajú (zbierajú) […]

Buddhist Mandala

Namaste Noble

Mandala (Sanskrit Maṇḍala, ‚circle‘) is a spiritual and ritual symbol in Indian religions, representing the universe. The basic form of most mandalas is a square with four gates containing a circle with a center point. Each gate is in the general shape of a T. Mandalas often exhibit radial balance. The term appears in the […]

Bhikkhu

Noble Vajrayana

A bhikkhu (Pali, Sanskrit: bhikṣu) is an ordained monastic („monk“) in Buddhism. A female monastic (nun) is called a bhikkhuni (Sanskrit bhikṣuṇī). The lives of all Buddhist monastics governed by a set of rules called the prātimokṣa or pātimokkha.[1] Their lifestyle is shaped to support their spiritual practice: to live a simple and meditative life […]

The Noble Eightfold Path (Pali: ariyo aṭṭhaṅgiko maggo, Sanskrit: āryāṣṭāṅgamārga) is one of the principal teachings of the Buddha, who described it as the way leading to the cessation of suffering (dukkha) and the achievement of self-awakening. It is used to develop insight into the true nature of phenomena (or reality) and to eradicate greed, hatred, and delusion. The Noble Eightfold Path is the fourth of the Buddha's Four Noble Truths; the first element of the Noble Eightfold Path is, in turn, an understanding of the Four Noble Truths. It is also known as the Middle Path or Middle Way.

Wikipedia

Gautama Buddha

Buddhism Vajrayana

Gautama Buddha, also known as Siddhārtha Gautama, Shakyamuni, or simply the Buddha, was a sage on whose teachings Buddhism was founded. He is believed to have lived and taught mostly in eastern India sometime between the sixth and fourth centuries BCE. The word Buddha means „awakened one“ or „the enlightened one“. „Buddha“ is also used […]

Mantras

Buddhism

„Mantra“ (/ˈmæntrə, ˈmɑːn-, ˈmʌn-/; Sanskrit: मन्त्र) means a sacred utterance, numinous sound, or a syllable, word, phonemes, or group of words believed by some to have psychological and spiritual power. A mantra may or may not have syntactic structure or literal meaning; the spiritual value of a mantra comes when it is audible, visible, or […]