VČELY

VČELY A ICH SVET

Včela je studenokrvný užitočný hmyz. Včely, ktoré spolu v jednom úle prebývajú tvoria čeľaď. V čeľadi sú trojaké včely a síce: matka (kráľovná), trubci (trúdi) a robotnice (robotné včely). Robotníce su tie včely, ktoré od jara do jesene ustavične z úľa vyletujú a do neho vletujú; sú malé a žihadlom píchať môžu. Ony znášajú (zbierajú) med, ony sú stavitelia plášťov, ony zahrievajú vajíčka a krmia mľaď, – slovom: ony pracujú. Cez zimu staihnu sa do chumáča a tak očakávajú jaro