VČELÁRSTVO

VČELY A ICH SVET

Včelárstvo je chov včiel a získavanie ich produktov. V tradičnom spôsobe života dedinského obyvateľstva malo včelárstvo charakter doplnkového zamestnania, neskôr záujmovej činnosti. Chov domestifikovaných včiel nadviazal na staršie zamestnanie – brtníctvo. Včelárstvo sa už v 11.– 12. storočí stalo súčasťou poddanského hospodárstva. Svedčia o tom historické údaje o odovzdávaní medu a vosku poddaných zemepánom. Oba […]

VČELY

VČELY A ICH SVET

Včela je studenokrvný užitočný hmyz. Včely, ktoré spolu v jednom úle prebývajú tvoria čeľaď. V čeľadi sú trojaké včely a síce: matka (kráľovná), trubci (trúdi) a robotnice (robotné včely). Robotníce su tie včely, ktoré od jara do jesene ustavične z úľa vyletujú a do neho vletujú; sú malé a žihadlom píchať môžu. Ony znášajú (zbierajú) […]